07.06.2014. rezultāti - ODS "Vasarsvētku posms"

Zemāk, zem kopvērtējuma rezultātiem ir rezultāti katrā trasē atsevišķi. Ar [G] pie komandas nosaukuma ir apzīmēta ģimenes komanda.

Kopvērtējuma rezultāti

NR.

Komanda

Punkti
orient.
trasē

Punkti
šķēršļu
trasē

Punkti
kopā

Laiks
kopā

Iegūtā vieta

Vieta ģimeņu grupā

1

Spēks no Tētiem

200

50

250

1:47:56

1.

-

3

Zemzari GPS

200

50

250

1:56:39

2.

-

5

Mācītāja Dēli

200

50

250

2:04:24

3.

-

4

Sapņu komanda 2014

200

45

245

2:41:57

4.

-

2

Bērni bez pavadoņa [G]

130

45

175

3:06:57

5.

1.

Orientēšanās trases rezultāti

NR.

Komanda

Iegūtie punkti

Soda punkti

Punkti

Laiks

Iegūtā vieta

1

Spēks no tētiem

200

-

200

1:41:01

1.

3

Zemzari GPS

200

-

200

1:49:10

2.

5

Mācītāja dēli

200

-

200

1:58:02

3.

4

Sapņu komanda 2014

200

-

200

2:33:24

4.

2

Bērni bez pavadoņa [G]

130

-

130

2:58:35

5.

Šķēršļu trases rezultāti

NR.

Komanda

Iegūtie punkti

Soda punkti

Punkti

Laiks

Iegūtā vieta

5

Mācītāja Dēli

50

-

50

0:06:22

1.

1

Spēks no Tētiem

50

-

50

0:06:55

2.

3

Zemzari GPS

50

-

50

0:07:29

3.

4

Bērni bez pavadoņa [G]

50

5

45

0:08:22

4.

2

Sapņu komanda 2014

50

5

45

0:08:33

5.

Maksimāli iegūstamais punktu skaits orientēšanās trasē – 200, šķēršļu trasē – 50. Par katru apmeklēto kontrolpunktu varēja saņemt 10 vai 20 punktus. Par katru pareizi izpildītu elementu šķēršļu trasē bija iegūstami 10 punkti.