107 Annija Zaļaiskalna

Komandas nosaukums
Annija Zaļaiskalna
Komandas numurs
107
Distance
4 stundu
Komandas grupa
WIND - Sieviešu individuālā grupa (16+)
Individuāls dalībnieks
Open komanda
Pilsēta, novads vai apdzīvota vieta
Rīga