421 Alnis Doles salā

Komandas nosaukums
Alnis Doles salā
Komandas numurs
421
Distance
4 stundu
Komandas grupa
XSV - Abu dzimumu super-senioru grupa, katrs dalībnieks no 55 g.v.
Individuāls dalībnieks
Open komanda
Pilsēta, novads vai apdzīvota vieta
Jelgava
Komandas kapteinis
Inta Poriķe
Pārējie komandas dalībnieki
Māra Bolšteina
Miervaldis Bušs